Název: Abandoning the monolithic victim: Changes in representations of the memory of Ravensbrück concentration camp
Autoři: Kadlecová, Šárka
Citace zdrojového dokumentu: KADLECOVÁ, Š. Abandoning the monolithic victim: Changes in representations of the memory of Ravensbrück concentration camp. AntropoWebzin, 2018, roč. 1-2/2018, č. 1-2, s. 37-44. ISSN 1801-8807.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33859
ISSN: 1801-8807
Klíčová slova v dalším jazyce: memory, collective memory, collective trauma, memorial museum, Ravensbrück memorial, exhibition
Abstrakt v dalším jazyce: The article deals with representations of collective memory of the women’s concen- tration camp Ravensbrück. Memorials estab- lished at the sites of former Nazi concentration camps are referred to as European symbolic realms of memory. Cultural memory is ma- terialized in exhibits and transmitted through expositions. However, since collective mem- ory is closely connected with the constitut- ing and constituted group and reflects its re- quirements, the themes and meanings selected for the audience vary in different political and temporal conditions. Employing the meth- ods of discourse analysis of two exhibitions in the Ravensbrück Memorial, participant and non-participant observation, interviewing, and content analysis of official publications, the changes in approaches to the representation of collective memory are examined. The shift from depicting a monolithic national victim to personalisation and diversity is discussed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
ID 43925070.pdf106,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33859

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD