Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVlach, Pavel
dc.contributor.authorFischer, David
dc.date.accessioned2019-04-08T10:00:17Z-
dc.date.available2019-04-08T10:00:17Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationVLACH, P., FISCHER, D. Nové poznatky o rozšíření raků v CHKO Brdy. Bohemia centralis, 2018, roč. 34, č. 2018, s. 219-229. ISSN 0231-5807.en
dc.identifier.issn0231-5807
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33863
dc.description.abstractV roce 2016 se uskutečnilo podrobné mapování týkající se výskytu raků v CHKO Brdy. Tento příspěvek vyhodnocuje výsledky této mapovací kampaně, porovnává se současnými poznatky o přítomnosti a základních charakteristikách populací raků v CHKO Brdy. Také se bere v úvahu negativní faktory, které ovlivňují současné populace raků. V rámci tohoto výzkumu byly v CHKO Brdy zjištěny tři druhy raků: dva druhy původních raků rak říční Astacus astacus a rak kamenáč Austropotamobius torrentium a pouze jeden nepůvodní, ale evropský druh, rak bahenní raka Pontastacus leptodactylus. V Brdech nebyla zjištěna přítomnost invazivních druhů raků ze severní Ameriky.cs
dc.format11 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherAgentura ochrany přírody a krajinycs
dc.relation.ispartofBohemia centralisen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Agentura ochrany přírody a krajinyen
dc.subjectCHKO Brdycs
dc.subjectrak říčnícs
dc.subjectrak kamenáčecs
dc.subjectrak bahennícs
dc.titleNové poznatky o rozšíření raků v CHKO Brdycs
dc.title.alternativeNew knowledge about the crayfish occurrence in the Brdy Protected Landscape Areaen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn 2016, a detailed mapping campaign concerning a crayfish occurrence took place in the Brdy Protected Landcape Area (PLA). This contribution evaluates the results of this mapping campaign, compares with present knowledge about the presence and the basic characteristics of crayfish populations in the Brdy PLA. It also takes into account negative factors influencing the present crayfish populations. Within this research, three crayfish species were found in the Brdy PLA: two native species the noble crayfish Astacus astacus and the stone crayfish Austropotamobius torrentium, and only one non-native but European species, the narrow-clawed crayfish Pontastacus leptodactylus. There is no invasive north american crayfish species in the Brdy PLA.en
dc.subject.translatedProtected Landscape Area Brdyen
dc.subject.translatedAstacus astacusen
dc.subject.translatedPontastacus leptodactylusen
dc.subject.translatedAustropotamobius torrentiumen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43925254
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
219-229_Vlach_raci.pdf2,38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD