Název: Těšínsko jako transhraniční region v historii a současnosti
Další názvy: Cieszyn Silesia as a transboarder region in the history and present
Autoři: Petrášová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Caletka, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3387
Klíčová slova: Těšínsko;hraniční spory;regionální identita;region;euroregion;transhraniční spolupráce;československo-polské vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Těšín region;disputes over boundaries;regional identity;region;euroregion;transfrontier cooperation;czechoslovak-polish relations
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je Těšínsko, a to od vzniku historického Těšínského knížectví až po současnou spolupráci v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko/Śląsk Cieszyński. Zvláštní důraz je kladen především na kolísající roli Těšínska ve vztazích mezi Československem a Polskem a na jeho specifické rysy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis is concerned with the issue of the Těšín region. From the formation of the historical region of the Těšín Princedom until the recent platform of Euroregion, Těšín Silesia - Śląsk Cieszyński. The special attention is paid to its distinctive features as well as its fluctuating importance in Czechoslovak - Polish relations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Petrasova.pdfPlný text práce384,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrasova_BP_MV_BAS_ved.pdfPosudek vedoucího práce456,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrasova-MV-BAS-OP.docxPosudek oponenta práce40,45 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Petrasova.pdfPrůběh obhajoby práce265,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3387

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.