Title: Invazní měkkýši ve Středozemním moři
Authors: Mergl, Michal
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2016, č. 1-2, s. 8-19.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33891
https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2016/clanky/Arnika_2016_1-2_Kout-web.pdf
ISSN: 1804-8366
Keywords: biologické invaze;měkkýši;akvakultura;Středozemní moře;Rudé moře;lessepsiánské druhy;plant anatomy;ontogenesis;practical activities
Keywords in different language: biologic invasions;molluscs;aquaculture;Mediterranean Sea;Red Sea;Lessepsian species
Abstract: V práci je uvedeno 11 druhů měkkýšů, kteří jsou nejvýznamnějšími invazními druhy ve Středomoří, Černém moři a na evropského pobřeží Atlantského oceánu. U těchto druhů (Rapana venosa, Murex forskoehli, Ergalatax junionae, Conomurex persicus, Crepidula fornicata, Anadara kagoshimensis, Pinctata radiata, Brachidontes pharaonis, Crassostrea gigas, Gafranium pectinatum a Venerupis (Ruditapes) philippinarum) jsou uvedeny základní morfologické charakteristiky schránek, historie invaze, bionomie, význam a další hlavní zdroje informací. Cílem je seznámit učitele biologie s druhy, které jsou běžně přiváženy ze Středomoří a které současně chybí v dostupných atlasech středomořské fauny. Přehledně jsou uvedeny příčiny biologických invazí v mořském prostředí.
Abstract in different language: Eleven species of invasive gastropods and bivalves present in the Mediterranean Sea, the Black Sea and the European part of the Atlantic coast are reviewed. Shell morhology, history of the invasion, bionomy, impact to ecosystems, and further reading are presented in Rapana venosa, Murex forskoehli, Ergalatax junionae, Conomurex persicus, Crepidula fornicata, Anadara kagoshimensis, Pinctata radiata, Brachidontes pharaonis, Crassostrea gigas, Gafranium pectinatum and Vener upis (Ruditapes) philippinarum. The shells of the species are commonly brought from the Mediterranean, but the teacher can be envisaged with absence of these species in common field guides of the marine fauna. Causations of invasions into the Mediterranean Sea are reviewed.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2016_1-2_Mergl-web.pdfPlný text2,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.