Title: Vybrané prostředky k myšlenkové transformaci kritického učiva chemie
Authors: Rychtera, Jiří
Hásek, Roman
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2017, č. 1-2, s. 11-15.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2017/clanky/Arnika_2017_1-2_2-Rychtera-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33896
ISSN: 1804-8366
Keywords: přírodovědné disciplíny;povinná školní docházka;motivační výuka chemii;analýza experimentů s rychlým průběhem;cyanobacteria;algae;textbook
Keywords in different language: natural sciences;compulsory school attendance;motivational chemistry lessons;quick-process experiments analysis
Abstract: V České republice se již dlouhodobě řeší problém klesajícího zájmu o studium přírodovědných disciplín. Hledají se nejen příčiny tohoto problému, ale především cesty vedoucí k zvyšování atraktivity těchto disciplín. Příčiny nezájmu a následné orientace na studia společenskovědního charakteru je možné hledat již v počátečních ročnících povinné školní docházky. Nekritické lpění na systému uspořádání učiva, související se strukturou vědní disciplíny, předčasná matematizace a nadměrné zdůrazňování symbolizace přispívají mj. ke ztrátě zájmu a motivace ke studiu. V příspěvku „Vybrané prostředky k myšlenkové transformaci kritického učiva chemie“ autoři nabízejí některá tradiční, ale i netradiční řešení této náročné problematiky, prozatím bez výzkumné podpory.
Abstract in different language: The Czech Republic has been solving a long time issue concerning decreasing interest in the study of natural sciences. Causes of the problem are being identified, but more importantly, the ways leading towards the increase in attractivity of this field. The causes of unconcern followed by the orientation towards humanities are possible to identify as early as in initial years of compulsory school attendance. Noncritical adhesion to curriculum systematization related to the structure of the actual field, premature mathematisation, excessive and early emphasis on symbolisation contribute to the loss of interest and motivation to study. The authors of the article present some traditional as well as non ­traditional solutions to the complex issue.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (KCE)
Číslo 1-2 (2017)
Číslo 1-2 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2017_1-2_2-Rychtera-web.pdfPlný text1,21 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.