Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStacke, Václav
dc.contributor.authorVočadlová, Klára
dc.contributor.authorReichert, Radek
dc.date.accessioned2019-04-11T12:18:55Z
dc.date.available2019-04-11T12:18:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationArnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 2, s. 69-75.cs
dc.identifier.issn1804-8366
dc.identifier.urihttps://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_2-2-Stacke-Vocadlova-Reichert-web.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33910
dc.description.abstractVytváření testů je důležitým nástrojem pro hodnocení porozumění žáků a jejich kompetencí k učení. Existuje mnoho různých přístupů k testování a mnoho typů testových otázek, které mohou ovlivnit celkové hodnocení žáka. Může být však celkový výsledek ovlivněn i samotným pořadím testových úloh? Tento příspěvek se zabývá vlivem uspořádání otázek na výsledky testů ze zeměpisu u 97 žáků šesti tříd osmiletého gymnázia Lauderových škol v Praze. Vytvořeny byly tři varianty testů – chronologické pořadí, od nejlehčí po nejtěžší a náhodně řazené otázky. Každý žák byl testován každou z variant. Dosažený počet bodů v jednotlivých variantách byl statisticky analyzován. Nebylo prokázáno, že by řazení otázek mělo signifikantní vliv na celkový počet bodů získaných žáky. Dříve než bude možné zhodnotit celkový význam uspořádání testových úloh na výkony žáků, bylo by třeba dalšího výzkumu zaměřeného zejména na propojení našich výsledků s výzkumy zaměřenými na oblast vlivu vnitřních determinantů (např. výkonová motivace, kognitivní styl žáka).cs
dc.format7 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.relation.ispartofseriesArnicacs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.subjectvýuka zeměpisucs
dc.subjectzeměpiscs
dc.subjectevaluacecs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectpořadí úlohcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectphysical geographyen
dc.subjectresearchen
dc.subjectdidactic transformationen
dc.titleLze žákům zeměpisu pomoci k lepším výkonům změnou řazení testových úloh? – případová studie na studentech Lauderových školcs
dc.title.alternativeCan we help students of geography to achieve better results by changing test tasks order? – case study of 97 students from Lauder schoolen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedDesigning test is an important tool for assessing pupils understanding and evaluating of their learning competencies. There are many different testing methods and different types of examination questions. These could influence the final score. Could the final score depend on the questions order? This contribution evaluates the effect of question rearrangement on geography test performance. The research sample consisted of six classes at an eight-year secondary school in Prague. Three question arrangements existed − chronological order, easy-to-hard, and randomly arranged questions. Each pupil was tested using all three item arrangements. The overall gross score that students achieved in the tests was analysed. There was no statistically significant effect of item rearrangement on the score. We cannot definitely confirm the positive effect of item arrangement on pupil performance. The further research focused especially on the influence of internal determinants (such as achievement motivation and students cognitive style) is needed before a conclusion of item arrangement significance can be made.en
dc.subject.translatedgeography educationen
dc.subject.translatedgeographyen
dc.subject.translatedevaluationen
dc.subject.translatedtestingen
dc.subject.translatedtasks orderen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 2 (2018)
Číslo 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_2-2-Stacke-Vocadlova-Reichert-web.pdfPlný text338,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.