Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEpperlein, Jeremias
dc.contributor.authorŠvígler, Vladimír
dc.date.accessioned2019-04-15T10:00:13Z-
dc.date.available2019-04-15T10:00:13Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationEPPERLEIN, J., ŠVÍGLER, V. On Arbitrarily Long Periodic Orbits of Evolutionary Games on Graphs. Discrete and continuous dynamical systems-series B, 2018, roč. 23, č. 5, s. 1895-1915. ISSN 1531-3492.en
dc.identifier.issn1531-3492
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33935
dc.description.abstractPeriodické chování v biologických a ekonomických systémech je velmi sledovaným fenoménem. Ukážeme, že pro libovolné herně-teoretické parametry popisují sociální dilemata projevují evoluční hry na grafech s imitační dynamikou periodické chování. Zkonstruujeme grafy a jim odpovídající počáteční podmínky, jejichž trajektorie jsou periodické s libovolnou minimální periodou. Také prozkoumáme periodické chování evolčních her na grafu, jejichž graf je acyklický (strom). I tato acyklická struktura překvapivě umožňuje vznik libovolně dlouhých periodických orbitů.cs
dc.format21 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherAmerican Institute of Mathematical Sciencesen
dc.relation.ispartofDiscrete And Continuous Dynamical Systems-series B
dc.rightsPlný text není přístupný. Plný text bude přístupný od 30. 06. 2019cs
dc.rights© American Institute of Mathematical Sciencesen
dc.subjectEvoluční hry na grafechcs
dc.subjectteorie hercs
dc.subjectperiodický orbitcs
dc.subjectdeterministická imitační dynamikacs
dc.subjectdiskrétní dynamické systémycs
dc.titleOn Arbitrarily Long Periodic Orbits of Evolutionary Games on Graphsen
dc.title.alternativeO libovolně dlouhých periodických orbitech evolučních her na grafechcs
dc.typepostprintcs
dc.typepostprinten
dc.description.embargo2019-06-30
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.description.abstract-translatedA periodic behavior is a well observed phenomena in biological and economical systems. We show that evolutionary games on graphs with imitation dynamics can display periodic behavior for an arbitrary choice of game theoretical parameters describing social-dilemma games. We construct graphs and corresponding initial conditions whose trajectories are periodic with an arbitrary minimal period length. We also examine a periodic behavior of evolutionary games on graphs with the underlying graph being an acyclic (tree) graph. Astonishingly, even this acyclic structure allows for arbitrary long periodic behavior.en
dc.subject.translatedEvolutionary games on graphsen
dc.subject.translatedgame theory, periodic orbiten
dc.subject.translateddeterministic imitation dynamicsen
dc.subject.translateddiscrete dynamical systemsen
dc.identifier.doi10.3934/dcdsb.2018187
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number447274400003
dc.identifier.obd43921875
dc.project.IDSGS-2016-003/Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů III.
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KMA)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DCDSB-SI-Epperlein-Svigler-long-orb.pdf841,72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD