Title: Kontrola výroby a regulační diagramy
Other Titles: Production inspection and control diagrams
Authors: Tůmová, Olga
Tůma, František
Citation: TŮMOVÁ, O., TŮMA, F. Kontrola výroby a regulační diagramy. Jemná mechanika a optika (JMO), 2019, roč. 64, č. 2, s. 55-58. ISSN 0447-6441.
Issue Date: 2019
Publisher: Fyzikální ústa AV ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33949
ISSN: 0447-6441
Keywords: kvalita výroby;statistické nástroje řízení kvality;regulační diagramy
Keywords in different language: production quality;statistical quality control tools;control diagrams
Abstract: Regulační diagramy patří do skupiny preventivních nástrojů řízení kvality. Ke kontrole výrobní kvality se většinou používají tzv. Shewhartovy regulační diagramy, které však mají v reálném prostředí jen omezenou platnost. Proto bychom měli používat i jiné postupy, které umožňují účinnou regulaci výrobních procesů v daných podmínkách. V příspěvku bude uveden přehled různých regulačních diagramů, jejich vlastností a použití v reálné praxi. Jsou také zmíněny novinky ve vydaných normách.
Abstract in different language: Control diagrams belong to the group of preventive tools of quality control. In general, Shewhart control diagrams are used to control production quality but have limited validity in the real world. Therefore, we should also use other procedures that allow effective control of production processes under given conditions. The paper will give an overview of various control diagrams, their properties and their use in real practice. There are also news releases in published standards.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Fyzikální ústa AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)
Články / Articles (KET)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
JMO_Tůmova.pdf19,82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD