Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrefný, Martin
dc.contributor.authorDoxanská, Anna
dc.contributor.refereeHolodňák, Petr
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:39Z
dc.date.available2011-09-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:39Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-26
dc.identifier45341
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3413
dc.description.abstractZákladním cílem této práce je komplexní vyhodnocení dosud nepublikovaného plochého kostrového pohřebiště z doby laténské v Hostivicích, okres Praha - západ. Pro účely vyhodnocení problematiky jednotlivých pohřebních garnitur byla použita formalizovaná metoda - faktorová analýza. Pro dokumentaci a následnou práci s artefakty byl využit 3D scanner.Výsledkem této práce je interpretace struktur v pohřebním ritu doby laténské.cs
dc.format138 s. (121 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdoba laténskács
dc.subjectplochá kostrová pohřebištěcs
dc.subjectfaktorová analýzacs
dc.subject3D scannercs
dc.subjectstřední a severozápadní Čechycs
dc.titleLaténské kostrové pohřebiště v Hostivicích, okr. Praha-Západ. Postavení lokality v rámci oblasti středočeských a severozápadočeských laténských kostrových pohřebištcs
dc.title.alternativeThe La Tene inhumation cemetery at Hostivice, distr. Praha-západ. The Meaning of the Site in the Area of the Northwest and Central Bohemian La Tene Inhumation Cemeteriesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this work is a comprehensive evaluation yet unpublished flat inhumation cemetery of La Tene period in Hostivice yet, which is a part of Prague-West. For the purpose of evaluating the problems of individual funeral garniture formalized method was used - factor analysis. For documentation and subsequent work with artifacts were used 3D scanner.The result of this work is the interpretation of structures in the funeral rite of La Tene period.en
dc.subject.translatedla tene perioden
dc.subject.translatedflat inhumation cemeteryen
dc.subject.translatedfactor analysisen
dc.subject.translated3D scanneren
dc.subject.translatedcentral and northwest Bohemiaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2012 Pdf Doxanska.pdfPlný text práce6,42 MBAdobe PDFView/Open
Doxanska_Trefny VP.pdfPosudek vedoucího práce840,19 kBAdobe PDFView/Open
Doxanska_Holodnak OP.pdfPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Doxanska.pdfPrůběh obhajoby práce107,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.