Název: Středověká a novověká kolonizace Vimperska
Další názvy: Medieval and post-medieval colonization of Vimperk region
Autoři: Sadravetzová, Magdaléna
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Dohnal, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3418
Klíčová slova: středověká kolonizace;novověká kolonizace;Knížecí Pláně;Polka;Skláře;Vimpersko;etnoekologie;stabilní katastr;půdorys vesnice;typ plužiny
Klíčová slova v dalším jazyce: medieval colonization;post-medieval colonization;Knížecí Pláně;Polka;Skláře;Vimperk region;ethnoecology;regular register;village's ground plan;deserted medieval field
Abstrakt: Práce se zabývá principy a dynamikou osidlování Vimperska. První část práce obsahuje obecný rozbor kolonizace celého území Vimperska na základě historie, geografie, půdorysů vesnic a typů plužin či etnoekologie. Druhou část práce tvoří případová studie tří vesnic vybraných z celého Vimperska (Knížecí Pláně, Polka a Skláře). Případová studie vychází z obecného rozboru území a také potvrzuje závěry z tohoto rozboru získané.
Abstrakt v dalším jazyce: This work describes principles and dynamics of colonization of Vimperk region. The first part of the study contains general analyses of the whole Vimperk region from the history, geography, villages' ground plans or ethno ecology point of view. The second part of the work is the case study of three villages chosen from the whole Vimperk region (Knížecí Pláně, Polka and Skláře). The case study is based on the general analyses of the Vimperk region and also confirms some conclusions gained from this analyses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sadravetzova.pdfPlný text práce6,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadravetzova_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce755,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadravetzova-Dohnal OP.pdfPosudek oponenta práce3,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Sadravetzova.pdfPrůběh obhajoby práce100,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.