Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 25
Frei, Jiří , Archalousová, Alexandra
Diagnózy a intervence pohledem pedagogů ošetřovatelství

Roskovcová, Kateřina , Nováková, Jaroslava
Zdravotní gramotnost studentů ZČU v oblasti kardiovaskulárních onemocnění

Branková, Anna , Horová, Jana
Etické aspekty dárcovství orgánů v perioperační péči

Bejvančická, Petra
Využití modelu Dorothey E. Orem v anesteziologické péči

Almost nowhere else than in the operating room is it possible to see in such a rapid time sequence how the level / deficit of self-care changes and what is the need for medical staff to respond. The use of D. E. Orem conceptual model in anaesthesia care...

Kriegelsteinová, Vlasta , Frei, Jiří
Monitorování krevního tlaku v domácím prostředí

Monitoring blood pressure at home is one of the popular methods of diagnosing and controlling the course of treatment of arterial hypertension. It is of positive importance in the diagnosis of masked hypertension and white matter hypertension. In 2013, the European Society of Cardi...

Raisnerová, Irena , Hendrych Lorenzová, Eva , Janoušková, Kristina
Téma sexuálně zneužívané ženy v práci porodní asistentky

Krocová, Jitka , Nováková, Jaroslava , Vaňková, Milena , Simbartl, Petr
Možnosti inovace studijního programu všeobecné ošetřovatelství v kontextu fenoménu 4.0

Hendrych Lorenzová, Eva , Lehečková, Aneta
Pátrání po porodních bábách na Kralovicku

Archalousová, Alexandra , Frei, Jiří
Validace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester/oblast endoskopická vyšetření

Introduction: The NIC, NOC, NANDA International Classification Systems play a significant role in improving evidence-based care, patient care, and also greatly help professional decision-makers. They remain the main knowledge base for nursing professionals (Brokelová, NANDA, 2015). Objective:...

Kroupová, Lenka
Využití mnemotechnik u vysokoškolských studentů oboru ošetřovatelství

Frei, Jiří
Ošetřovatelské intervence v současné národní legislativě české republiky v kontextu pojmů

Bejvančická, Petra
Využití modelu Dorothey E. Orem v anesteziologické péči

Krocová, Jitka , Prokešová, Radka
Evaluace e-learningového kurzu prevence močové infekce vzniklé v souvislosti s katetrizací močového měchýře

Vokurka, Samuel
Ohlednutí za nesmazatelnými výstupy ošetřovatelského výzkumu a jeho další vývoj v rámci péče o hematoonkologické a onkologické pacienty nejen v Plzni

Frei, Jiří
Přínos adherence léčby HIV pozitivních pacientů pro kvalitu jejich života

763/5000 Adherence to established treatment and nursing care plays a major role in improving the quality of life of HIV-positive patients. Within the AIDS Center of the Department of Infectious Diseases and Travel Medicine, University Hospital Pilsen, monitoring and analysis of adherenc...

Krocová, Jitka , Prokešová, Radka
Možnosti vzdělávání v problematice prevence infekcí močových cest a související s katetrizací močového měchýře

Urinary tract infections account for about one-third of Healthcare-associated Infections (HAI). More than 80% of these infections are due to an established urinary catheter (Carter et al., 2014; Jindrák et al., 2014; Powers, 2016; Underwood, 2015; Yatim et al., 2016), the risk of u...

Frei, Jiří
Strategie v řešení infekce HIV/AIDS v kontextu adherence HIV pozitivních pacientů

Objective: The aim of the survey is to map approaches in new HIV / AIDS treatment strategies in the context of its adherence. Methods: Adherence to HIV-positive patients is further evaluated by the high presure liquid chromatography method and the evaluation of modified questi...

Archalousová, Alexandra , Frei, Jiří , Krištofová, Erika , Pavelová, Ľuboslava
Validace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester - oblast sledování a záznamu bolesti

Introduction: The nurses conducts clinical decisions within his/her profession, practice, education, administration of critical thinking processes by using clinical decision support systems. The NIC, NOC, NANDA International Classification Systems play a significan...

Bejvančická, Petra , Brabcová, Iva
Bezpečnost anesteziologické péče v České Republice

Improving the safety and quality of health care is a global trend, which has been paid in recent years to the Ministry of Health of the Czech Republic and specialized medical companies. Updated CSARIM recommended practice The principles of safe...

Krocová, Jitka , Prokešová, Radka
Možnosti vzdělávání v problematice prevence infekcí močových cesta související s katetrizací močového měchýře

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 25