Název: Herní systematika amerického fotbalu (videopořad)
Další názvy: Game systematic of american football (Videoprogram)
Autoři: Troch, Filip
Vedoucí práce/školitel: Krásný, Pavel
Oponent: Kotlár, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3432
Klíčová slova: americký fotbal;sportovní hry;hry;netradiční sportovní hra;brankové hry;americký sport;klasifikace sportovních her;míčové hry
Klíčová slova v dalším jazyce: american football;sports games;games;unconventional sports games;sports games;clasification of games;goal games;american sport games
Abstrakt: Práce obsahuje kompletní herní systematiku amerického fotbalu, která je pro lepší názornost vypracována formou videopořadu. V teoretické části práce je americký fotbal klasifikován do sportovních odvětví, jsou popsány jeho parametry, historie, pravidla a charakter hry. V praktické části práce jsou popsány jednotlivé útočné i obranné herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. Dále pak popis jednotlivých pozic v americkém fotbalu. Práce může pomoci všem hráčů a trenérům amerického fotbalu a hlavně studentům a učitelům tělovýchovných oborů. Práce částečně vychází z osvědčených herních systematik sportovních her a částečně tvoří svojí vlastní systematiku amerického fotbalu.
Abstrakt v dalším jazyce: This theme inclouded complete game systematic of american football which has been created form of videoprogram for better illustrative. There are clasification of american football to sport sectors, described parametres of american football, history, rules and character of american football at theoretic part. There are described offense and defense game personal activity, game combination and game systems at practical part. And description of all positions of american football. This theme could help to all players and coaches of american football and students and teachers of gym and sport science mainly. Part of this theme work on proved game systematic of sports games and next part constitute own and new systematic of american football.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Herni systematika americkeho fotbalu.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TROCH VP.pdfPosudek vedoucího práce887,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TROCH OP.docPosudek oponenta práce1,11 MBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
TROCH.pdfPrůběh obhajoby práce400,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3432

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.