Title: Herní systematika amerického fotbalu (videopořad)
Other Titles: Game systematic of american football (Videoprogram)
Authors: Troch, Filip
Advisor: Krásný, Pavel
Referee: Kotlár, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3432
Keywords: americký fotbal;sportovní hry;hry;netradiční sportovní hra;brankové hry;americký sport;klasifikace sportovních her;míčové hry
Keywords in different language: american football;sports games;games;unconventional sports games;sports games;clasification of games;goal games;american sport games
Abstract: Práce obsahuje kompletní herní systematiku amerického fotbalu, která je pro lepší názornost vypracována formou videopořadu. V teoretické části práce je americký fotbal klasifikován do sportovních odvětví, jsou popsány jeho parametry, historie, pravidla a charakter hry. V praktické části práce jsou popsány jednotlivé útočné i obranné herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. Dále pak popis jednotlivých pozic v americkém fotbalu. Práce může pomoci všem hráčů a trenérům amerického fotbalu a hlavně studentům a učitelům tělovýchovných oborů. Práce částečně vychází z osvědčených herních systematik sportovních her a částečně tvoří svojí vlastní systematiku amerického fotbalu.
Abstract in different language: This theme inclouded complete game systematic of american football which has been created form of videoprogram for better illustrative. There are clasification of american football to sport sectors, described parametres of american football, history, rules and character of american football at theoretic part. There are described offense and defense game personal activity, game combination and game systems at practical part. And description of all positions of american football. This theme could help to all players and coaches of american football and students and teachers of gym and sport science mainly. Part of this theme work on proved game systematic of sports games and next part constitute own and new systematic of american football.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Herni systematika americkeho fotbalu.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
TROCH VP.pdfPosudek vedoucího práce887,11 kBAdobe PDFView/Open
TROCH OP.docPosudek oponenta práce1,11 MBMicrosoft WordView/Open
TROCH.pdfPrůběh obhajoby práce400,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.