Title: Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách
Authors: Toušek, Laco
Walach, Václav
Kupka, Petr
Tvrdá, Kateřina
Brendzová, Alica
Lupták, Ľubomír
Dvořáková, Tereza
Plachý, Ondřej
Vanková, Klára
Citation: TOUŠEK, Laco; WALACH, Václav; KUPKA, Petr et al. Labyrintem zločinu a chudoby: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2018. 216 s. (Společensko-ekologická edice; sv. 27). ISBN 978-80-7239-341-1.
Issue Date: 2018
Publisher: Doplněk
Document type: monografie
book
URI: http://www.antropologie.org/cs/publikace/knizni-tituly/labyrintem-zlocinu-a-chudoby-kriminalita-a-viktimizace-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
http://hdl.handle.net/11025/34331
ISBN: 978-80-7239-341-1
Keywords: sociální vyloučení;kriminalita;rezidenční segregace;viktimizace;diskriminace
Keywords in different language: social exclusion;criminality;residential segregation;victimization;discrimination
Abstract: Kniha Labyrintem zločinu a chudoby přináší komplexní pohled na kriminalitu, jejímiž oběťmi se stávají obyvatelé tzv. sociálně vyloučených lokalit. Zaměřuje se tedy na viktimizaci, která je definována jako proces, během něhož vzniká někomu újma v důsledku jednání (či nejednání) jiných osob. Publikace vychází především z viktimizačního šetření provedeného v téměř 300 sociálně vyloučených lokalitách po celé České republice. Dále čerpá z dlouhodobého etnografického výzkumu realizovaného ve dvou vybraných obcích v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie, 2018
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Labyrintem.pdfPlný text2,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.