Název: Využití malé trampolíny v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách. (Videoprogram)
Další názvy: Benefits of using mini trampoline in physical education at primary and secondary schools. (Videoprogram)
Autoři: Vacovská, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3434
Klíčová slova: Sportovní gymnastika;trampolína;skok;rozběh;dopomoc;záchrana;odraz;cvičenec
Klíčová slova v dalším jazyce: Sport gymnastics;trampoline;jump;start;assistant;rescue;bounce;athlete
Abstrakt: Cílem práce je vytvořit videoprogram na téma využití malé trampolíny v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách. Dílčím cílem je popis metodiky cvičení a nácvik techniky skoků na základě studia literatury a konzultace s trenéry. Práce je určena pro učitele tělesné výchovy, trenéry sportovní gymnastiky i laickou veřejnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this dissertation is to create a tutorial on a subject of the use of a small trampoline in PE lectures at primary schools and high schools. A part of the dissertation is a description of the work out methods and the practice of the techniques of jumps based on the academic literature and consulting the professional coaches. This dissertation is aimed at the PE teachers, sport gymnastics coaches and the broad public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lucie_Vacovska.pdfPlný text práce36,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VACOVSKA VP.tifPosudek vedoucího práce4,12 MBTIFFZobrazit/otevřít
VACOVSKA OP.tifPosudek oponenta práce8,93 MBTIFFZobrazit/otevřít
VACOVSKA.tifPrůběh obhajoby práce2,17 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3434

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.