Název: Rozvoj koordinačních schopností v tréninku fotbalové přípravky ve věku 8-9 let
Další názvy: The coordination skills development in a football training at the age of 8-9 children
Autoři: Zelinka, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Votík, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3435
Klíčová slova: koordinační schopnosti;mladší školní věk;trénink fotbalu;rozvoj koordinačních schopností;ontogenetický vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: coordinate skills;The coordination skills development;football training;ontogenetic development;U9 soccer player
Abstrakt: Práce je zaměřena na rozvoj koordinačních schopností pro fotbalovou přípravku. Tato kategorie se týká dětí ve věku 8-9 let. Je členěna na teoretickou část, kde se věnujeme podrobněji koordinačním schopnostem, jejich rozvoji, ontogenetickému vývoji člověka a základům fotbalového tréninku. V praktické části aplikujeme vytvořený tréninkový program na skupinu hráčů a diagnostikou ověřujeme správné sestavení tréninků.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis is the development of coordinate skills for U9 soocer players.The thesis is divided into two parts. The first one deals with the theory. Coordinate skills, ontogenetic development and basic principles of soocer training are analysed there. The practical part describes the study course.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lukas_Zelinka.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZELINKA VP.pdfPosudek vedoucího práce589,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZELINKA OP.pdfPosudek oponenta práce915,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZELINKA.pdfPrůběh obhajoby práce424,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.