Title: Strukturní analýza kovaných rychlořezných nástrojových ocelí
Authors: Veselý, Vilém
Citation: HOŘEJŠÍ, Petr, ed.; VANĚK, Václav, ed. Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019: sborník příspěvků: 25. dubna 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 28-37. ISBN 978-80-261-0860-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34367
ISBN: 978-80-261-0860-3
Keywords: HSS;karbidy;kování
Keywords in different language: HSS;carbides;tip
Abstract: Cílem práce je zanalyzovat mikrostrukturu tvářeného polotovaru rychlořezné nástrojové oceli s vysokým stupněm deformace pro výrobu speciálního obráběcího nástroje. Byly zmapovány příznaky mikrostruktury, které mohou souviset s mechanickými vlastnostmi budoucího obráběcího nástroje a pomohou určit optimální počet kovacích cyklů pro výrobu polotovaru. Měřenými příznaky byly měřeny ve specializovaném softwaru pro obrazovou analýzu. Byla měřena četnost karbidů, velikost zrna a kruhovitost zrna. Výsledky byly porovnány s hodnotami efektivní deformace, které byly vypočteny metodou konečných prvků. [
Appears in Collections:Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019
Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vesely.pdfPlný text1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.