Název: Historie vzniku Sokola v regionu Plzeň - sever od roku 1918 do současnosti.
Další názvy: History of Sokol in the region Plzeň-North since 1918 up to the present
Autoři: Dufková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Červenka, Petr
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3438
Klíčová slova: Sokol;první český tělovýchovný spolek;Sokol Pražský;Miroslav Tyrš;Jindřich Fügner;region Plzeň-sever
Klíčová slova v dalším jazyce: the Sokol;first sports association called Sokol;the Sokol of Prague;Miroslav Tyrš;Jindřich Fügner;the region Plzeň-North
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce pojednává o prvním českém tělocvičném spolku Sokol. V první části je popsána doba, ve které Sokol vznikal, založení Sokola Pražského - první tělocvičné jednoty, stručná historie sokolského hnutí a životopis zakladatele Sokola Miroslava Tyrše a prvního starosty Sokola Pražského Jindřicha Fügnera. Druhá část je zaměřena na vznik a rozvoj tělocvičných jednot ve vybraných obcích regionu Plzeň-sever. V závěru práce jsou naznačeny možnosti využití zpracovaných skutečností.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work deals with the first sports association called Sokol. The first part describes: the period of Sokol´s origin, the establishment of the Sokol of Prague (the first sports club), a short history of Sokol movement, the biography of Miroslav Tyrš ( the founder of Sokol) and the biography of Jindřich Fügner ( the first chairman of the Sokol of Prague). The second part is focused on the establishment and development of some sports clubs in selected villages in the region Plzeň - North. The opportunities of using described facts are indicated in the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Historie Sokola Dufkova.pdfPlný text práce20,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DUFKOVA.tifPosudek vedoucího práce2,37 MBTIFFZobrazit/otevřít
DUFKOVA VP.tifPosudek oponenta práce5,63 MBTIFFZobrazit/otevřít
DUFKOVA OP.tifPrůběh obhajoby práce6,89 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.