Název: Historie basketbalu v regionu Písecko od roku 1950 do současnosti
Další názvy: History of basketball in the region Písecko from 1950 to present
Autoři: Kopsová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Červenka, Petr
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3442
Klíčová slova: historie;basketbal;košíková;hráč;hráčka;trenér;soutěž;Písek
Klíčová slova v dalším jazyce: history;basketball;player;coach;competition;Písek
Abstrakt: Práce se zabývá historií populárního spotru - basketbalu. První část je věnována historii světového basketbalu. Další část se zabývá historií československého basketbalu. První část historie píseckého basketbalu je od třicátých let do roku 1996. Další sezony jsou již v jednotlivých kapitolách. Poslední část práce se věnuje historii píseckého basketbalu v tisku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis has us learn about the history of one of the most popular sports today, which is basketball. The first part is devoted to the world of basketball.The following part is a brief overview of the history of Czechoslovak basketball. The first mention of basketball in the Písek beginning in the thirties of last century. Unfortunately, by this time I could not find much information that could be used, so they are written in one chapter. This chapter ends in 1996. Next seasonis already processed individually. The last chapter contains the history of basketball from the contemporary newspaper press.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka KOPSOVAPlný text práce4,17 MBUnknownZobrazit/otevřít
KOPSOVA VP.tifPosudek vedoucího práce6,16 MBTIFFZobrazit/otevřít
KOPSOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,7 MBTIFFZobrazit/otevřít
KOPSOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,58 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3442

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.