Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorValach, Petrcs
dc.contributor.authorLoudová, Danielacs
dc.contributor.refereeKlobouk, Tomášcs
dc.date.accepted2012-08-28cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:01Z-
dc.date.available2010-12-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:01Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-28cs
dc.identifier44033cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3443-
dc.description.abstractCílem diplomové práce je informovat o životním stylu adolescentů na Plzni-jihu z pohledu pohybové aktivity. Výzkumný soubor tvořili studenti z 1. a 2. ročníku gymnázia v Blovicích. Studie se zúčastnilo celkem 71 studentů ze čtyř tříd gymnázia (1. a 2. ročník na čtyřletém studijním oboru, kvinta a sexta na osmiletém studijním oboru) ve věku 15 ? 17 let. Pro měření PA bylo využito akcelerometrů ActiTrainer a krokoměrů Yamax SW700. Monitorování pomocí krokoměrů probíhalo po dobu sedmi dnů a měření akcelerometry probíhalo během čtyř pracovních dnů. Výzkum byl doplněn o informace z dotazníků zjišťujících strukturu sportovních preferencí, které byly vyplněny v rámci internetového systému INDARES.COM. Z výsledků výzkumu vyplývá, že z hlediska statické významnosti se nevyskytují žádné významné rozdíly mezi dívkami a chlapci. Za zajímavý výsledek se dá považovat, že chlapci vykonávají menší pohybovou aktivitu než dívky o přestávkách. Z naměřených hodnot vyplynulo, že úroveň pohybové aktivity, vyjádřená počtem kroků, byla u studentů nižší o víkendu než ve školních dnech.cs
dc.format74 s. ( 22 s. příloh)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjectškolní přestávkycs
dc.subjecttělesná výchovacs
dc.subjectsportovní preferencecs
dc.subjectadolescencecs
dc.subjectkrokoměrcs
dc.subjectActiTrainercs
dc.subjectsystém INDAREScs
dc.titleMonitorování pohybové aktivity žáků na vybrané střední škole v plzeňském krajics
dc.title.alternativeMonitoring of motional activity of students at selected High school in the Region of Pilsenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to inform about the lifestyle of adolescents in the district of Pilsen-South in terms of physical activities. Participants were students from the 1st and 2nd school years of the Grammar School Blovice. The study included a total of 71 students from four grammar school classes (the 1st and 2nd years in the four-year course of study, the fifth and sixth years in the eight-year course of study) aged between 15 and 17 years. To measure the PA, accelerometers ActiTrainer and pedometers Yamax SW700 were used. The monitoring was carried out using pedometers for seven days and accelerometers for four days. The survey was supplemented by information from questionnaires on the structure of sports preferences which were completed in the online system INDARES.COM. The results imply that in terms of structural significance, there are no relevant differences between girls and boys. The fact that boys perform less physical activity during breaks than girls may be seen as an interesting result. The measures values showed that the level of physical activity, expressed in the number of steps, was lower on weekends than on school days.en
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedschool recess periodsen
dc.subject.translatedphysical educationen
dc.subject.translatedsportt preferenceen
dc.subject.translatedadolescence pedometeren
dc.subject.translatedActiTraineren
dc.subject.translatedINDARES systemen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce7,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LOUDOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce578,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LOUDOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LOUDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce36,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3443

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.