Název: Všeobecná lyžařská průprava (videoprogram)
Další názvy: General ski preparation (video program)
Autoři: Hůrka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3444
Klíčová slova: lyžování;vývoj lyžařských technik;všeobecná lyžařská průprava;videoprogram;kondiční příprava
Klíčová slova v dalším jazyce: skiing;ski development techniques;general ski training;video program;fitness training
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit metodicky správný videoprogram, který poslouží žákům škol či úplným začátečníkům optimálně zvládnout jejich první kroky na lyžích. Před lyžařským výcvikem byla žákům v hodinách tělesné výchovy doplňkově zařazena speciální kondiční příprava pro lepší zvládnutí kurzu. Po zajištění prostor, souboru pro natáčení a také videokamery byl aplikován a natáčen po dobu jednoho týdne podle zvolené metodiky videoprogram. V konečném výsledku vznikl videoprogram, který je použitelný pro lyžařské výcvikové kurzy základních či středních škol a pro úplné začátky na lyžích.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis was to create a methodologically correct video program, which serves students of schools and beginners to optimally manage their first steps on skis. Before the ski training students in physical education classes additionally included a special fitness training for better management of the course. After securing the area, a set for filming and video was filmed and applied for one week according to the methodology chosen video. The end result was video program, which is applicable for ski training courses in basic and secondary schools and the very beginning jumping.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka 2012 PDF.pdfPlný text práce710,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HURKA VP.tifPosudek vedoucího práce5,39 MBTIFFZobrazit/otevřít
HURKA OP.tifPosudek oponenta práce6,49 MBTIFFZobrazit/otevřít
HURKA.tifPrůběh obhajoby práce2,17 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3444

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.