Název: Stimulace pohybové agility ve sportovní přípravě dětí ve fotbalových přípravkách. (Interaktivní DVD)
Další názvy: Stimulation of physical agility in the sports training of young children in the football. (Interactive DVD)
Autoři: Bohmannová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Votík, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3445
Klíčová slova: agility;rychlostní schopnosti;silové schopnosti;koordinační schopnosti;fotbalová přípravka
Klíčová slova v dalším jazyce: agility;speed skills;power skills;coordination skills;children in football
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na rozvoj agility ve sportovní přípravě dětí ve fotbalových přípravkách. Cílem práce je vytvoření interaktivního DVD. Teoretická část se věnuje termínu agility. Praktická část obsahuje zásobník cvičení na rozvoj agility, kde jsou vložené obrázky, fotografie a praktické ukázky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the development of agility in sports training of children in football. The aim is to create an interactive DVD. The theoretical part deals with the term agility. The practical part includes a tray exercises to develop agility, where the embedded images, photographs, and practical examples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stimulace agility ve sportovni priprave deti ve fotbalovych pripravkach.pdfPlný text práce443,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BOHMANNOVA VP.tifPosudek vedoucího práce7,3 MBTIFFZobrazit/otevřít
BOHMANNOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,32 MBTIFFZobrazit/otevřít
BOHMANNOVA.tifPrůběh obhajoby práce6,57 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3445

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.