Název: Metodika moderních triků disciplíny Poi (videoprogram)
Další názvy: The methodology of modern tricks of Poi discipline (videoprogram)
Autoři: Poláček, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3447
Klíčová slova: poi;žonglování;tanec;netradiční sport;metodika
Klíčová slova v dalším jazyce: poi;juggling;dance;variations;nontraditional sport
Abstrakt: Práce je rozdělena na část textovou a část metodickou. Část textová uvádí Poi jako sport na úrovni zájmové, profesionální a soutěžní a definuje moderní trendy - triky, techniky, variace jednotlivce a Partner poi. Součástí je popis pokročilých druhů rovin, důležitých pro správný nácvik pohybu s náčiním. Dále tato část obsahuje technický scénář k druhé části práce, která je formou metodického videoprogrsmu na DVD, rozděleného do samostatných bloků v návaznosti na teorii v textové části.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is an attempt to fulfil the growing needs of current jugglers or dance groups searching for modern ways and techniques in Poi manipulation within the czech language, because nowadays there are very few educational Poi features in Czech republic. Apart from the educational videoprogram on DVD, this work also includes a printed theoretical part, which consists of definition of modern tricks, some basic terms, a theory of track motions used in the videoprogram, sequence of opinions on Poi philosophy and finally a script of the videoprogram.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Polacek.pdfPlný text práce536,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
POLACEK VP.pdfPosudek vedoucího práce588,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
POLACEK OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
POLACEK.pdfPrůběh obhajoby práce40,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3447

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.