Title: Marfanův syndrom
Authors: Martinková, Kateřina
Škorpil, Jiří
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Inkontinence různými pohledy": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2017, s. 7-11. ISBN 978-80-261-0708-8.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34476
ISBN: 978-80-261-0708-8
Keywords: Marfanův syndrom;kvalita života;WHOQOL-BREFF
Keywords in different language: Marfan's syndrome;quality of life;WHOQOL-BREFF
Abstract: Příspěvek vychází z diplomové práce, která se zabývá kvalitou života nemocných s Marfanovým syndromem. Práce zahrnuje výsledky z kvalitativního šetření, který byl zaměřený na kvalitu života nemocných, vykonávání každodenních činností a zda jsou schopny přijmout svůj tělesný vzhled. Výstupem diplomové práce a rozhovoru s nemocnými vniklo video záznam o o nemocnění Marfanův syndrom.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martinkova.pdfPlný text87,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.