Title: Lymfedém: problematika ošetřovatelství
Authors: Pitr, K.
Mauritzová, M.
Študentová, K.
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Inkontinence různými pohledy": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2017, s. 17-23. ISBN 978-80-261-0708-8.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34478
ISBN: 978-80-261-0708-8
Keywords: lymfedém;ošetřovatelství;prevence;veřejné zdravotnictví
Keywords in different language: lymphedema;nursing;prevention;public health
Abstract: Lymfedém je speciálním druhem otoku. V ošetřovatelství je třeba jej včas rozpoznat, aby byla zahájena jeho léčba, dokud nedošlo k jeho fixaci. K tomu je potřebné znát jeho příčiny a klinický obraz. Následně pak navazuje terapie. Poučení pacienta o prevenci a životním režimu není jen úkolem lékaře lymfologa,ale stejně tak i zdravotní sestry.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pitr.pdfPlný text289,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.