Název: Nové trendy v posilování břišních svalů
Další názvy: New trends in the strengthening of abdominal muscles
Autoři: Šťastná, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3449
Klíčová slova: hluboký stabilizační systém páteře;musculus transversus abdominis;posturální stabilizace;metodická návaznost cviků;záměrná pohybová aktivita;objektivita;posilování
Klíčová slova v dalším jazyce: deep stabilizing system of backbone;musculus transversus abdominis;postural stabilization;methodical continuity exercises;intentional physical activity;objectivity;strengthening
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o posilování břišních svalů, především se orientuje na jejich hlubokou vrstvu. V první kapitole připomíná teoretické poznatky k posilování břišních svalů. Následující kapitola je zaměřena na odborné posuzování v námi prováděném testu na vybraných souborech studentů a jeho zhodnocení. Na tuto kapitolu navazuje kapitola zaměřující se na metodickou návaznost cviků záměrné pohybové aktivity m. transversus abdominis. Tento soubor cviků může sloužit jako návod k sestavení vhodného posilování břišních svalů zařazeného do vyučovací nebo tréninkové jednotky.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deals with the body building of abdominal muscles, above all it concentrates on its deep layer. In the first chapter it reminds theoretical information to the body building of abdominal muscles. The following chapter is directed on the professional criticism in the test carried out by us on the selected complex of students and its assessment. This chapter is followed up by the chapter directed on the methodical continuity of the exercises of purposeful motoric activity m.transversus abdominis. This complex of exercises can serve as a manual to putting together a suitable body building of abdominal muscles, included in a teaching or in a training unit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE- Vendula Stastna.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STASTNA VP.tifPosudek vedoucího práce8,89 MBTIFFZobrazit/otevřít
STASTNA OP.tifPosudek oponenta práce7,5 MBTIFFZobrazit/otevřít
STASTNA.tifPrůběh obhajoby práce1,64 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3449

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.