Název: Anketa "sledování výživy a hydratace": pilotní test
Autoři: Krocová, Jitka
Müllerová, Nina
Citace zdrojového dokumentu: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Inkontinence různými pohledy": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2017, s. 41-44. ISBN 978-80-261-0708-8.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34492
ISBN: 978-80-261-0708-8
Klíčová slova: dekubity;výživa;hydratace;kvalita;bezpečí;anketa
Klíčová slova v dalším jazyce: pressure sores;nutrition;hydration;quality;safety;questionnaire
Abstrakt: Výskyt dekubitů u hospitalizovaných pacientů je jednou z nějčastějších nežádoucích událostí. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována jejich včasná identifikace a prevence, které vedou ke zvyšování kvality péče o pacienta a snižování nákladů na poskytovanou péči. Cílem je zavedení takového systému sledování výskytu rizik dekubitů a jejich předcházení, který by vedl k minimalizaci jejich výskytu. (www. dekubity.eu)
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krocova.pdfPlný text119,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/34492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.