Title: Rozvíjení předmatematických představ prostřednictvím polytechnické výchovy
Other Titles: Developing pre-mathematical notions through polytechnic education
Authors: Rothová, Eva
Pěchoučková, Šárka
Citation: KROTKÝ, Jan, ed.; SIMBARTL, Petr, ed. Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2018, č. 1.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://olympiadatechniky.cz/itev/
http://hdl.handle.net/11025/34518
ISSN: 2571-2519
Keywords: předmatematické představy;polytechnická výchova;mateřská škola
Keywords in different language: pre-mathematical notions;polytechnic education;nursery school
Abstract: V mateřské škole proběhla sonda, jejímž cílem bylo zjistit ve spojení s polytechnickou výchovou posun 5 - 6letých dětí v oblasti orientace v prostoru. Zúčastnilo se jí 10 dětí, které plnily celkem 10 úkolů. Experiment byl rozčleněn do tří fází. Každá aktivita byla hodnocena z hlediska orientace v prostoru a z hlediska zručnosti a technických dovedností. Na konci sondy byl zaznamenán u dětí výrazný kladný posun v oblasti orientace v prostoru.
V mateřské škole proběhla sonda, jejímž cílem bylo zjistit ve spojení s polytechnickou výchovou posun 5 - 6letých dětí v oblasti orientace v prostoru. Zúčastnilo se jí 10 dětí, které plnily celkem 10 úkolů. Experiment byl rozčleněn do tří fází. Každá aktivita byla hodnocena z hlediska orientace v prostoru a z hlediska zručnosti a technických dovedností. Na konci sondy byl zaznamenán u dětí výrazný kladný posun v oblasti orientace v prostoru.
Abstract in different language: In the kindergarten, a probe was conducted to find out, in connection with polytechnic education, the movement of 5 - 6 year old children in space orientation. 10 children attended research trials, which performed a total of 10 tasks. The experiment was divided into three phases. Each activity was evaluated for orientation in space and skills and technical skills. At the end of the probe, a marked positive shift in the area of the space orientation was observed in children.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rothova.pdfPlný text251,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.