Název: "Islám je součástí Německa". Reflexe proměn v pohledu na islám v současných německých publicistických textech
Další názvy: "The Islam belongs to Germany". The changing view on Islam in the public debate in Germany
Autoři: Dolejšová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Heitz, Gisela
Oponent: Wagnerová, Marina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3456
Klíčová slova: islám;muslimové;integrace;islámská kultura;projev Christiana Wulffa
Klíčová slova v dalším jazyce: iIslam;muslims;integration;islamic culture;Christian Wulff speech
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá Islámem v Německu, měnící se pohled Němců na muslimy a problematiku spojenou s islámskou kulturou.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with Islam in Germany, the changing view on Muslims and issues related to the islamic culture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelorarbeit Karolina Dolejsova.pdfPlný text práce400,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0015.PDFPosudek vedoucího práce492,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0016.PDFPosudek oponenta práce897,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0017.PDFPrůběh obhajoby práce293,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3456

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.