Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHofmannová, Helena
dc.contributor.authorŘepa, Karel
dc.date.accessioned2019-05-07T04:56:29Z-
dc.date.available2019-05-07T04:56:29Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrávnické listy. 2018, č. 1, s. 3-11.cs
dc.identifier.issn2533-736X
dc.identifier.urihttps://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/34562
dc.description.abstractČlánek je příspěvkem k široké diskusi o krizi liberální demokracie. Jako východisko úvah pojímá lidskou důstojnost a její roli v soudobém politickém a právním diskursu. Právě oslabování role lidské důstojnosti v těchto sférách lze identifikovat jako jeden z průvodních jevů krize liberální demokracie. Za účelem kritické analýzy krize samotné nabízí článek vlastní sémantický model liberální demokracie, jehož užitím se snaží analyzovat některé z problematických otázek vyvstávajících v současné krizi, tj. zejména teoretickou otázku vztahu mezi liberálním a demokratickým politickým a ústavním uspořádáním či reálný problém nárůstu identitárních politik a antisystémových stran.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwercs
dc.rights© Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plznics
dc.subjectkrize liberální demokraciecs
dc.subjectidentitární politikacs
dc.subjectlidská důstojnostcs
dc.title„Lhostejná demokracie“ a neliberální politikacs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article is a contribution to broad discussions concerning the crisis of liberal democracy. The starting point of the article is human dignity and its role in recent political and legal discourse. The weakening of the concept of human dignity in both spheres can be identified as one of the accompanying phenomenon of the crisis of liberal democracy. To provide a critical analysis of the crisis itself the article develops a semantic model of liberal democracy and by its use it tries to analyze some of the problematic aspects of the crisis, e.g. the theoretical problem of the relationship between liberal and democratic political and constitutional arrangement or the serious issue of the rise of identity politics and anti-system political parties.en
dc.subject.translatedcrisis of liberal democracyen
dc.subject.translatedidentity politicsen
dc.subject.translatedhuman dignityen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_01_18_1.pdfPlný text218,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.