Title: Development of digital literacy: photography
Other Titles: Rozvoj digitálí gramotnosti: fotografování
Authors: Benešová, Eliška
Zíka, Miroslav
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 43. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34714
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: digitální gramotnost;fotografie;web;vzdělávací materiál;pracovní listy
Keywords in different language: digital literacy;photography;web;educational material;worksheets
Abstract: Práce je zaměřena na rozvoj digitální kompetence žáků, kterou rozvíjí souborem pracovních listů. Jedná se o aktivity zaměřené na využití digitálního fotoaparátu ve výuce, jež jsou k dispozici v elektronické podobě na volně přístupném webovém portále. Každá aktivita je pro žáky rozdělena na dvě části – pracovní list a názornou ukázku předpokládaného výstupu. Pro každou činnost jsou k dispozici také metodické pokyny, které poskytují učitelům vhodné způsoby postupu, rozšiřující materiály aj. Webové rozhraní slouží jako nadstavba bakalářské práce Elišky Benešové.
Abstract in different language: Work is focused on the developing of pupils' digital competences which are provided by a set of worksheets. Its contains activities focused on the use of digital camera in classes. These are available in electronic form on a freely accessible web portal. Each activity includes two parts - a worksheet and a demonstration of the expected output. For each activity there are also methodological instructions that provide teachers suitable ways of advancement, expanding theory etc. The web interface serves as an extension of the bachelor thesis by Eliška Benešová.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benesova.pdfAbstrakt313,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.