Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFiala, Jan
dc.contributor.authorVaňková, Petra
dc.date.accessioned2019-05-30T09:19:03Z-
dc.date.available2019-05-30T09:19:03Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 50. ISBN 978-80-261-0872-6.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0872-6
dc.identifier.urifiles.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/34721
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rozvojem algoritmického myšlení u žáků druhého stupně základní školy jako jedné z jejich digitálních kompetencí. Zkoumá podstatu algoritmického myšlení v souvislosti s pojmem informatického myšlení a hledá způsoby, jak je v žácích rozvíjet. Teoretická část práce se opírá o Skinnerovu koncepci programovaného učení a za pomoci gamifikace navrhuje výzkum zaměřený na pozorování skupiny žáků, v průběhu jednoho školního roku, ve kterých je zmíněná kompetence rozvíjena. Nastolená problematika je řešena pomocí sestavení komplexního souboru učebních materiálů a výukových aktivit (jak v digitálním prostředí, tak tzv. „unplugged“ aktivit) a částečným převedením výuky do virtuálního, algoritmizačního prostředí speciálně navržené aplikace Prográmko. Výsledkem práce je analýza možností začlenění gamifikace a programované výuky do praxe rozvoje algoritmického myšlení na druhém stupni základních škol. Výzkum také hodnotí použitelnost aplikace Prográmko a navrženého souboru materiálů, opatřenými metodickými pokyny, v této praxi.cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectalgoritmické myšlenícs
dc.subjectalgoritmizacecs
dc.subjectgamifikacecs
dc.subjectprogramované učenícs
dc.subjectmotivacecs
dc.titleThe development of algorithmic thinking among the pupils of lower secondary schoolsen
dc.title.alternativeRozvoj algoritmického myšlení u žáků druhého stupně základní školycs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the development of algorithmic thinking among the lower-secondary students as one of their digital competences. It is based on the principle of algorithmic thinking related to the concept of computational thinking and it searches for the ways how to develop it in pupils. The theoretical part is supported by Skinner's concept of programmed learning and with the help of gamification proposes the research based on the students' observation in one school year in which the competence is developed. The raised issue is solved by setting a complex set of teaching materials and learning activities (both in the digital environment and unplugged activities) and their partial transfer into the teaching to a virtual, algorithmic environment of the specially designed application called Prográmko. The goal of the thesis is the analysis of the possibilities of how to include the gamification and the programmed learning into the practice of the development of algorithmic thinking taught at the lower-secondary schools. The research also evaluates the applicability of the application Prográmko and the proposed set of materials provided with methodological guidelines in the practice.en
dc.subject.translatedalgorithmic thinkingen
dc.subject.translatedalgorithmizationen
dc.subject.translatedgamificationen
dc.subject.translatedprogrammed learningen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiala.pdfAbstrakt316,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.