Title: Tracking Monetary-Fiscal Interactions across Time and Space
Other Titles: Identifikace monetárně-fiskálních interakcí napříč časem a prostorem
Authors: Franta, Michal
Libich, Jan
Stehlík, Petr
Citation: FRANTA, M., LIBICH, J., STEHLÍK, Tracking Monetary-Fiscal Interactions across Time and Space. International Journal of Central Banking, 2018, roč. 14, č. 3, s. 167-227. ISSN 1815-4654.
Issue Date: 2018
Publisher: The Association of the International Journal of Central Banking
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85059631860
http://hdl.handle.net/11025/34729
ISSN: 1815-4654
Keywords: strukturovaná vektorová autoregrese;pravidla měnové a fiskální politiky;makroekonomická stabilita;inflační cílování;šoky
Keywords in different language: Structural Vector Autoregressions;Policy Rules;Macroeconomic Stability;Inflation Target;Shocks
Abstract: Dlouhodobý fiskální výhled většiny vyspělých zemí je pesimistický. Měli by se nezávislí centrální bankéři bát, že se fiskální nerovnováha přenese do měnové oblasti a ohrozí cenovou stabilitu? Pro zodpovězení této otázky naše studie zkoumá vztahy mezi fiskální a měnovou politikou v datech od roku 1980 pro Austrálii, Kanadu, Japonsko, Švýcarsko, Velkou Británii a Spojené státy americké. Využívá VAR modely s časově proměnlivými parametry, a proto na rozdíl od konvenčních přístupů dokáže zachytit změny měnového a fiskálního chování, které jsou pouze postupné. Naše výsledky ukazují, že v USA se míra měnové akomodace fiskálních šoků (snížení úrokových sazeb centrální bankou v reakci na zvýšené vládní výdaje financované z dluhů) postupně rostla. K tomu docházelo mezi koncem 80. let a krizí v roce 2008, tj. po celou dobu působení předsedy Fedu Alana Greenspana. Opačný trend byl zaznamenán ve Velké Británii, Austrálii, Švýcarsku a Kanadě, kde měnová akomodace klesala, tzn. centrální banky reagovaly na (neadekvátně) zvýšené vládní výdaje zvednutím (nikoli snížením) svých úrokových sazeb. Naše srovnávací analýza a několik kontrol robustnosti ukazují, že uzákoněné numerické inflační cíle v těchto zemích pravděpodobně vysvětlují odlišnosti od USA, protože posouvají strategickou sílu z rukou fiskální politiky do rukou měnové politiky. Proto je ve studii zkoumána pravděpodobnost budoucí fiskální a měnové krize v posuzovaných šesti zemích, a jsou diskutovány implikace našich zjištění pro optimální design měnové politiky.
Abstract in different language: The long-term fiscal outlook of most high-income countries is grim. Should independent central bankers be afraid of an unpleasant monetarist arithmetic, i.e., fiscal imbalances spilling over to monetary policy and jeopardizing price stability? To provide some insights, this paper tracks the interactions between fiscal and monetary policies in the data since 1980 for Australia, Canada, Japan, Switzerland, the United Kingdom, and the United States. In doing so it uses a combination of time-varying parameter vector autoregression with sign, magnitude, and contemporaneous restrictions identification. Unlike conventional approaches, this can capture changes in monetary and fiscal behavior that are gradual and differ across the two policies. Our results show that in the United States the degree of monetary policy accommodation of fiscal shocks (debt-financed government spending) increased gradually between the late 1980s and the 2008 crisis, i.e., over the whole tenure of Chairman Greenspan. In contrast, it seems to have decreased over this period in the United Kingdom, Australia, Switzerland, and Canada. Our benchmark analysis and several robustness checks show that legislating numerical inflation targets may account for some of the country differences, presumably because they may shift the strategic power from fiscal to monetary policy. We conclude by considering the implications of our results for the long-term likelihood of an unpleasant monetarist arithmetic in the six countries.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© The Association of the International Journal of Central Banking
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
sign_IJCB_final_published.pdf11,05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD