Název: Mixing algorithms for fixed-point iterations in self-consistent electronic structure calculations
Další názvy: Mixovací algoritmy pro hledání pevného bodu v samo-konzistentních výpočtech elektronových struktur
Autoři: Novák, Matyáš
Cimrman, Robert
Lukeš, Vladimír
Rohan, Eduard
Vackář, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: NOVÁK, M., CIMRMAN, R., LUKEŠ, V., ROHAN, E., VACKÁŘ, J. Mixing algorithms for fixed-point iterations in self-consistent electronic structure calculations. In: Proceedings of engineering mechanics 2018. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. s. 613-616. ISBN 978-80-86246-88-8 , ISSN 1805-8248.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34752
ISBN: 978-80-86246-88-8
ISSN: 1805-8248
Klíčová slova: hledání pevného bodu mixováním;metoda konečných prvků;elektronová struktura;teorie funkcionálů hustoty
Klíčová slova v dalším jazyce: fixed-point mixing;finite element method;electronic structure;density functional theory
Abstrakt: V článku je diskutována konvergence mixovacích algoritmů pro hledání pevného bodu v samo-konzistentních výpočtech elektronových struktur, a to jak standarních, tak navržených autory.
Abstrakt v dalším jazyce: In ab-initio calculations of electronic structure and material properties within the density-functional theory (DFT) framework, a self-consistent stationary state of a many-electron system is sought by a fixed-point iteration of Kohn-Sham equations, the so called DFT loop. One of the key components needed for fast convergence is to apply a suitable mixing of new and previous states in the DFT loop. We discuss performance of the standard Anderson/Pulay class mixing algorithms as well as a newly proposed adaptable hybrid scheme that combines those approaches so as to accelerate the convergence. The scheme is used within our computer implementation of a new robust ab-initio real-space code based on (i) density functional theory, (ii) finite element method and (iii) environment-reflecting pseudopotentials.
Práva: © Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (RAM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
613_Cimrman.pdf889,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/34752

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD