Title: The Influence of a Ceramic Recoater Blade on 3D Printing using Direct Metal Laser Sintering
Other Titles: Vliv keramického nanášecího elementu na 3D tisk kovů metodou DMLS
Authors: Daňa, Milan
Zetková, Ivana
Hanzl, Pavel
Citation: DAŇA, M., ZETKOVÁ, I., HANZL, P. The Influence of a Ceramic Recoater Blade on 3D Printing using Direct Metal Laser Sintering. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 23-28. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063338827
http://hdl.handle.net/11025/34806
ISSN: 1213-2489
Keywords: 3D Tisk;DMLS;MS1 – 1.2709;nanášecí pravítko;keramika;omezení
Keywords in different language: 3D print;DMLS;MS1 – 1.2709;recoater blade;ceramic;limitations
Abstract: Tento článek se zaměřuje na možné ovlivnění procesu 3D tisku kovů metodou DMLS při použití keramického nanášecího elementu. Metoda DMLS je charakteristická tím, že díl je vystavěn postupně vrstvu po vsrtvě, přičemž aplikace jednotlivých tenkých vrstev práškového lože je realizováno pomocí nanášecího ramene. V nanášecím rameni se nachází keramický břit, který zajišťuje velice kvalitní a konstantní výšku vrstvy prášku. Ovšem tento nanášecí břit určitým způsobem ovlivňuje samotný proces tisku a při jeho použití existují určitá pravidla a omezení. Experiment byl proveden na tiskárně EOS M290 s použitím kovového prášku MS1. Tato studie je především zaměřená na nejvýznamnější problém, který při použití tohoto nanášecího elementu může vznikat, a tím jsou vibrace podpěrných struktur popřípadě tištěného dílu. Studie detailně popisuje mechanismus vzniku vibrací a jejich neblahý vliv na proces tisku. Dále je vyšetřován vliv tuhosti a výšky podpory s ohledem na vznik vibrací. V neposlední řadě se zabývá vhodnou orientací dílů a podpěrných struktur s ohledem na nanášecí element.
Abstract in different language: This paper deals with 3D printing of metal parts. There are many principles of 3D printing, for example, DMLS, SLS, CLADDING, etc. This paper is limited to 3D printing using DMLS (Direct Metal Laser Sintering). 3D printing using DMLS can create complex geometries that cannot be created using other metal manufacturing processes. This principle is based on sintering of metal powder in thin layers. Thin layers of powder are applied by a recoater blade. The shape of the part is sintered with a precise and high-wattage laser in this layer. The part is built layer by layer. The printer used for the experimental part of this paper was an EOS M290. The material of the recoater blade was ceramic and the powder material was MS1. There are several types of recoater blade but this article focuses on the limitations of using a ceramic blade recoater. The influence of the orientation and size of support structures depending on the recoater blade was examined. Also, the effect of the height of the support structures on their vibrations was investigated and the vibration of the support structures was described in detail. The influences and limitations of the recoater blade were investigated
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_2019_1_5.pdf476,89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD