Title: Structural changes and microstructure of maraging steel lattice structures using additive manufacturing
Other Titles: Rozměrová přesnost produktu výrobní technologie DMLS
Authors: Hanzl, Pavel
Zetková, Ivana
Kučerová, Ludmila
Citation: HANZL, P., ZETKOVÁ, I., KUČEROVÁ, L. Structural changes and microstructure of maraging steel lattice structures using additive manufacturing. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 37-41. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita J. E. Purkyně
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063344725
http://hdl.handle.net/11025/34841
ISSN: 1213-2489
Keywords: Aditivní výroba z kovu;Porézní struktury;Metalografie;Selective Laser Melting
Keywords in different language: Metal Additive Manufacturing;Cellular Lattice Structures;Metallography;Selective Laser Melting
Abstract: Direct Laser Melting Sintering (DMLS) je jedna z technologií aditivní výroby, která postupným vrstvením kovového prášku staví díly přímo podle CAD předlohy. Tavení kovového prášku vyžaduje komplexní řízení, jelikož se v průběhu procesu vyskytují složité fyzikální a metalurgické jevy. Proto konečná mikrostruktura materiálu závisí na mnoha faktorech. Tento článek se zaměřuje na mikrostrukturu vzpěr gyroidní struktury v závislosti na vzdálenosti od strojní platformy 3D tiskárny. Je známo, že kovový prášek neumožňuje takový přenos tepla jako jeho již spečený podklad, jelikož prostor mezi sférickými částicemi prášku je vyplněn inertním plynem. Pro metalografii a analýzu mikro-tvrdosti byla zvolena ocel 1.2709 (W.Nr.). V makroskopické struktuře vyšetřované slitiny jsou rozpoznatelné odlišné strategie tání, kterými byl kovový substrát taven. Během analýz byly zjištěny zajímavé skutečnosti. Například na spodním povrchu vzpěr byly spatřeny natavené aglomeráty částic, které byly buď jen částečně přitavené, nebo zcela oddělené od vyšetřovaného povrchu. Také byla potvrzena změna mikro-tvrdosti v závislosti na tvaru a velikosti buněk ve struktuře kovového materiálu. Obecně však nebyly zjištěny významné rozdíly mezi jednotlivými vzorky.
Abstract in different language: Direct Metal Laser Sintering (DMLS) is a method of additive manufacturing (AM), which builds metal parts in a layer by layer procedure based on a CAD template. The melting of metal powder by an energy beam and successful mastering of the whole manufacturing procedure requires complex management. Physical and chemical metallurgical phenomena occur during melting of the material and the final microstructure depends on many factors. This study investigates the microstructure of struts depending on their distance from the building platform. It is known that metal powder does not allow the dissipation of heat in the same way as molten material due to gas interstitial volume between the spherical particles. Metallography and micro-hardness were investigated on maraging steel 1.2709. Different melting strategies are recognizable in the macroscopic structure of metal alloys. Interesting facts have been discovered, for instance lose molten group or change of hardness depending on a shape of metal cells. In generally, significant differences were not found between individual specimens.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita J. E. Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD