Title: Superhard metallic coatings
Other Titles: Supertvrdé kovové povlaky
Authors: Musil, Jindřich
Jaroš, Martin
Kos, Šimon
Citation: MUSIL, J., JAROŠ, M., KOS, Š. Superhard metallic coatings. Materials letters, 2019, roč. 247, č. 15 JUL 2019, s. 32-35. ISSN 0167-577X.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063123686
http://hdl.handle.net/11025/34861
ISSN: 0167-577X
Keywords: Tvrdé titanové povlaky;Tvrdost;Struktura;Velikost zrn;Duální magnetron;Naprašování
Keywords in different language: Hard Ti coating;Hardness;Structure;Grain size;Dual magnetron;Sputtering
Abstract: Článek popisuje povrchové vytvrzení měkkého objemového kovu ochranným povlakem z téhož kovu s tvrdostí až 6 krát vyšší. Proces je předveden na příkladu pokrytí titanového substrátu o nízké tvrdosti asi 5 GPa povlakem o vysoké tvrdosti asi 30 GPa a tloušťce 1200 nm. Povlaky byly naneseny novou technikou využívající vysokých tlaků nad 1000 GPa, vysokých teplot nad teplotou tání a vysokou chladící rychlost nad 10^10 K/s. Princip této techniky provedené na atomové úrovni je detailně popsán.
Abstract in different language: The letter reports on the surface hardening of bulk soft metal materials by protective coatings made of the same metal as bulk but with up to 6 times higher hardness than that of the bulk material. This surface hardening is demonstrated by covering of the Ti substrate with a low hardness Hbulk ≈ 5 GPa by a 1200 nm thick Ti coating with a high hardness Hcoating ≈ 30 GPa. The protective hard Ti coatings were sputtered by a new sputtering technology based on extremely high pressures (≥ 1000 GPa), high temperatures exceeding the melting temperature Tm of the coating material and extremely high cooling rate of the created coating (≥ 10^10 K/s). The principle of this technology realized at an atomic level is described in detail.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD19_Musil,Jaros,Kos_clanek.pdf496,28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD