Název: Galileo Galilei - doba, životní osudy a vědecké dílo
Další názvy: Galileo Galilei - epoch, life stories and scientific work
Autoři: Bártová, Olga
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Havlík, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3492
Klíčová slova: Galileo Galilei;evropská věda;astronomie;fyzika;matematika
Klíčová slova v dalším jazyce: Galileo Galilei;european science;physics;astronomy;mathematics
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o životě a díle významné osobnosti evropské vědy z hlediska jejího podílu na formování novověké vědecké racionality. Práce je členěná do tří částí. V první se věnuje stavem bádání ve vědách od antiky až po život Galilea Galilei. V druhé části je zobrazena Galileiho životní dráha a především jeho vědecké práci, která ovlivnila vznik novověké vědy. Poslední část ukazuje Galileiho boj za vědeckou pravdu a svobodu myšlení zejména v konfrontaci s křesťanskými dogmaty.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the life and work of important figure of European science in terms of its contribution to shaping modern scientific rationality. The work is divided into three parts. The first deals with the state of research in the sciences from antiquity to the life of Galileo Galilei. The second part shows the life of Galileo's career and especially his scientific work, which influenced the emergence of modern science. The last part shows Galileo's struggle for scientific truth and freedom of thought especially in the confrontation with Christian dogma.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Olga Bartova Galileo Galiei 2012.pdfPlný text práce683,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartova Olga_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,48 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bartova Olga_Havlik Vladimir.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Bartova_Olga.pdfPrůběh obhajoby práce405,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.