Title: Influence of boundary conditions on stochastic movement of biological molecular motors
Other Titles: Vliv okrajové podmínka na stochastický pohyb molekulárního motoru v buňce
Authors: Krejčová, Milada
Holeček, Miroslav
Citation: KREJČOVÁ, M., HOLEČEK, M. Influence of boundary conditions on stochastic movement of biological molecular motors. Applied and Computational Mechanics, 2018, roč. 12, č. 2, s. 147-158. ISSN 1802-680X.
Issue Date: 2018
Publisher: University of West Bohemia
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85067003601
http://hdl.handle.net/11025/34920
ISSN: 1802-680X
Keywords: Okrajová podmínka;Fokker-Planckova rovnice;molekularní motory
Keywords in different language: Boundary conditions;Fokker-Planck equation;molecular motors
Abstract: Cílem práce je ukázat využití statistické fyziky v biomechanice, obzvláště pro modelování svalu na molekulární úrovni. Jako základní rovnice pro výpočet je použita Fokker-Planckova rovnice, která aproximuje stochastický (Markovovský) vývoj svalu v prostoru. Tato rovnice je řešena Wang-Peskin-Elstonovým algoritmem. Tento přístup je použit pro numerickou simulaci v programu MATLAB, která řeší časový vývoj s rozličnými okrajovými podmínkami.
Abstract in different language: The aim of this work is to show the use of statistical physics in biomechanics, especially for modelling a muscle on molecular level. To approximate stochastic (Markovian) evolution in the spatial variable of muscle configuration, we solve the Fokker-Planck equation with the use of the Wang-Peskin-Elston algorithm. The approach is used for numerical simulation in MATLAB of the system time development with different boundary conditions.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
461-3190-1-PB_publikovano.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD