Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHouška, Jiří
dc.date.accessioned2019-09-02T10:00:15Z-
dc.date.available2019-09-02T10:00:15Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHOUŠKA, J. Maximum N content in a-CNx by ab-initio simulations. Acta materialia, 2019, roč. 174, č. 1 AUG 2019, s. 189-194. ISSN 1359-6454.en
dc.identifier.issn1359-6454
dc.identifier.uri2-s2.0-85066168604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/34929
dc.description.abstractStruktury amorfních materiálů CNx byly předpovězeny pomocí extenzivních simulací využívajících ab-initio molekulární dynamiku (více než 800 trajektorií) v širokém rozsahu složení a hustot. Hlavní pozornost byla věnována vytváření molekul N2 s cílem předpovědět a vysvětlit maximální obsah N ve stabilních sítích CNx. Výsledky ukazují, že maximální obsah N je ≈ 42 at. %. Z kinetického hlediska vedou vyšší obsahy N na prudce rostoucí rychlost formování molekul N2 během formování materiálu. Z termodynamického hlediska mohou být vyšší obsahy N v amorfní síti dočasně stabilizovány molekulami N2 sedícími v okolních pórech, ale následná difúze N2 do atmosféry je destabilizuje. Výsledky jsou důležité pro design CNx (a jiných nitridů) pro různé technologické aplikace a cest pro jejich přípravu.cs
dc.format6 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectCNxcs
dc.subjectNitridycs
dc.subjectAmorfní materiálycs
dc.subjectTenké vrstvycs
dc.subjectMolekulární dynamikacs
dc.titleMaximum N content in a-CNx by ab-initio simulationsen
dc.title.alternativeMaximální obsah N v a-CNx určený pomocí ab-initio simulacícs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedStructures of amorphous CNx materials are predicted by extensive ab-initio molecular-dynamics simulations (more than 800 trajectories) in a wide range of compositions and densities. The main attention is paid to the formation of N2 molecules, with the aim to predict and explain the maximum N content in stable CNx networks. The results show that the maximum N content is of ≈ 42 at. %. From the kinetics point of view, higher N contents lead to steeply increasing rate of N2 formation during materials formation. From the thermodynamics point of view, higher N contents in a network may be temporarily stabilized by N2 molecules sitting in voids around the network, but a subsequent N2 diffusion into the atmosphere makes them unstable. The results are important for the design of CNx (and other nitride) materials and pathways for their preparation for various technological applications.en
dc.subject.translatedCNxen
dc.subject.translatedNitridesen
dc.subject.translatedAmorphous materialsen
dc.subject.translatedThin filmsen
dc.subject.translatedMolecular dynamicsen
dc.identifier.doi10.1016/j.actamat.2019.05.048
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number474501300018
dc.identifier.obd43926159
dc.project.IDGA19-14011S/Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich reaktivní magnetronové naprašování, pomocí pokročilých počítačových simulacícs
Appears in Collections:Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD19_Houska_clanek.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD