Title: Galileo Galilei - doba, životní osudy a vědecké dílo
Other Titles: Galileo Galilei - epoch, life stories and scientific work
Authors: Bártová, Olga
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Havlík, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3492
Keywords: Galileo Galilei;evropská věda;astronomie;fyzika;matematika
Keywords in different language: Galileo Galilei;european science;physics;astronomy;mathematics
Abstract: Diplomová práce pojednává o životě a díle významné osobnosti evropské vědy z hlediska jejího podílu na formování novověké vědecké racionality. Práce je členěná do tří částí. V první se věnuje stavem bádání ve vědách od antiky až po život Galilea Galilei. V druhé části je zobrazena Galileiho životní dráha a především jeho vědecké práci, která ovlivnila vznik novověké vědy. Poslední část ukazuje Galileiho boj za vědeckou pravdu a svobodu myšlení zejména v konfrontaci s křesťanskými dogmaty.
Abstract in different language: This thesis deals with the life and work of important figure of European science in terms of its contribution to shaping modern scientific rationality. The work is divided into three parts. The first deals with the state of research in the sciences from antiquity to the life of Galileo Galilei. The second part shows the life of Galileo's career and especially his scientific work, which influenced the emergence of modern science. The last part shows Galileo's struggle for scientific truth and freedom of thought especially in the confrontation with Christian dogma.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Olga Bartova Galileo Galiei 2012.pdfPlný text práce683,26 kBAdobe PDFView/Open
Bartova Olga_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bartova Olga_Havlik Vladimir.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Bartova_Olga.pdfPrůběh obhajoby práce405,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.