Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠimka, Karel
dc.date.accessioned2019-09-02T10:00:15Z-
dc.date.available2019-09-02T10:00:15Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationŠIMKA, K. Paralelní vesmíry, aneb správní soudnictví v dotyku s insolvencí. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 52-54. ISSN 1210-6348.en
dc.identifier.issn1210-6348
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/34932
dc.description.abstractČlánek se věnuje vztahu insolvenčního řízení a správního soudnictví. Judikatura se k němu vyslovila principiálně teprve nedávno tak, že skutečnost, že je vedeno řízení s účastníkem řízení ve věcech správního soudnictví jako dlužníkem, nemá vliv na soudní řízení ve správním soudnictví. Jde o téma vyžadující kooperaci a vzájemný respekt Nejvyššího soudu i Nejvyššího správního soudu. Ty se na hranicích svých kompetencí v oblasti insolvence buď neformálně domluví, či je ustálí judikaturou, kterou budou navzájem ctít, nebo bude dříve či později uplatněn sjednocovací mechanismus, jenž je k tomu přinutí, a sice rozhodnutí zvláštního senátu.cs
dc.format3 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherČeská advokátní komoracs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Česká advokátní komoracs
dc.subjectinsolvencecs
dc.subjectsprávní soudnictvícs
dc.subjectinsolvenční řízenícs
dc.titleParalelní vesmíry, aneb správní soudnictví v dotyku s insolvencícs
dc.title.alternativeParallel universes - administrative justice in touch with insolvencyen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe author deals with the relationship between insolvency proceedings and administrative justice. This relationship was long highly questionable. It was partially clarified by the judgement of the extended chamber of the Supreme Administrative court of 10 July 2018, Ref. No. 4 As 149/2017-121, No 3767/2018 Coll. of SAC. According to that decision, the fact that insolvency proceedings are being conducted against a party to proceedings in administrative justice as a debtor has no bearing on court proceedings in administrative justice. Even during insolvency proceedings, previously initiated proceedings in administrative justice can be continued provided that they could have certain effect on the debtor’s assets and that they involve the debtor as a party, usually in the position of the plaintiff (this often concerns review of additionally assessed tax or fines imposed for administrative offences), and they may also be newly initiated. In subsequent rulings, the Supreme Administrative Court then resolved certain individual procedural issues: e.g. that an action may be filed against decisions rendered by an administrative authority in matters that could affect the insolvency estate, both by the debtor himself, through his/her own acts, and by the incolvency trustee.en
dc.subject.translatedinsolvencyen
dc.subject.translatedadministrative justiceen
dc.subject.translatedinsolvence proceedingsen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926368
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Šimka BA 2019-5.pdf339,61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD