Title: Srovnání vývoje cukrovarnického průmyslu v Česku a v USA na příkladu společností Tereos TTD a American Crystal Sugar
Other Titles: Comparison of the development of the sugar industry in the Czechia and in the USA on the example of Tereos TTD and American Crystal Sugar
Authors: Rozlivka, Roman
Dokoupil, Jaroslav
Citation: ROZLIVKA, R., DOKOUPIL, J. Srovnání vývoje cukrovarnického průmyslu v Česku a v USA na příkladu společností Tereos TTD a American Crystal Sugar. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 5-6, s. 210-217. ISSN 1210-3306.
Issue Date: 2019
Publisher: Vuc Praha
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85069524014
http://hdl.handle.net/11025/34943
ISSN: 1210-3306
Keywords: American Crystal Sugar Company;cukrovarnictví;cukrová řepa;Česko;Tereos TTD;USA
Keywords in different language: American Crystal Sugar Company;sugar industry;sugar beet;Czechia;Tereos TTD;USA
Abstract: Článek se zabývá porovnáním dvou největších producentů řepného cukru v regionu ČR a USA. Jedná se však nejen o porovnání z pohledu velikosti vlastní produkce, ale i z pohledu historického, geografického a sociálně ekonomického ve vztahu k regionům, ve kterých tito producenti působí a rozvíjí své aktivity. Dané srovnání by mělo mít za cíl objasnit vliv cukrovarnického průmyslu pro region malé země, jako je ČR, a oproti tomu USA jako jedné z největších světových velmocí.
Abstract in different language: The article deals with the comparison of the two largest sugar beet producers in the Czech Republic and the USA. However, it is not only a comparison from the point of view of the size of its own production, but also from a historical, geographical and socio-economic perspective in relation to the regions in which these producers operate and develop their activities. The comparison should aim to clarify the influence of the sugar industry on a small country region such as the Czech Republic and, on the other hand, the US as one of the world's largest superpowers.
Rights: © Vuc Praha
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rozlivka, Dokoupil, Srovnani vyvoje ....pdf4,22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD