Title: Analysis of Fractured Weldment of Hadfield Steel
Other Titles: Analýza poškození svaru u Hadfieldovy oceli
Authors: Průcha, Vojtěch
Kříž, Antonín
Žďánský, Ondřej
Vnouček, Milan
Citation: KILIÁN, J. Německy psaná měšťanská historiografie českého severu a severozápadu za třicetileté války. Documenta Pragensia, 2018, roč. 37, č. 2018, s. 439-455. ISSN 0231-7443.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85065409123
http://hdl.handle.net/11025/34945
ISSN: 1213-2489
Keywords: Hadfieldova ocel;svařování Hadfieldovy oceli;leptání Hadfieldovy oceli;mikrostruktura Hadfieldovy oceli
Keywords in different language: Hadfield steel;welding of Hadfield steel;etching of Hedfield steel;microstructure of Hadfield steel
Abstract: Tento příspěvek je rozdělen do dvou částí. První se zabývá analýzou příčiny poškození prstence, ke které došlo po navaření povrchu prstence. Ke stanovení příčiny destrukce prstence byla použita světelná a řádkovací elektronová mikroskopie a dále byly provedeny zkoušky tvrdosti. Chemické složení bylo stanoveno metodami GDOES a EDX. Přestože k lomu prstence došlo až po jeho povrchové úpravě navařením, skutečná příčina poškození byla v základním materiálu prstence, konkrétně v jeho mikrostruktuře. Mikroskopická analýza prokázala značnou heterogenitu základního materiálu v podobě segregačních pásů s vyřádkovanými komplexními karbidy a dále pak kolonie perlitu, jejichž výskyt je rovně nežádoucí (mikrostruktura Hadfieldovy oceli by měla být pouze austenitická). K eliminaci heterogenity mikrostruktury základního materiálu bylo navrženo a provedeno tepelné zpracování rozpouštěním žíhání.
Abstract in different language: This contribution is divided into two sections. The first one deals with identifying the cause of fracture in a ring, which fractured after weld surfacing. Optical and scanning electron microscopy and hardness testing were employed. Chemical composition was determined using the GDOES and EDX methods. Although weld surfacing has led to fracture in the base material, the actual problem was in the inadequate microstructure of the base material. Microscopic analysis revealed that it was heterogenous. It contained distinctive segregation bands with bands of complex carbides and pearlite colonies, which are undesirable. The microstructure of this steel should be fully austenitic. In order to remove the heterogeneities, solution annealing was proposed and carried out successfully. The secon section of this paper explores the options for revealing the microstructure of Hadfield steel. Etching reagents from the literature and authors´ experience were put to test.
Rights: Plný text není přístupný.
© J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Prucha_MT_2019_vol19_no2.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD