Název: Příprava kované rychlořezné oceli s vysokým stupněm prokování a ultrajemnou strukturou pro speciální nástroje
Další názvy: Treatment of high quality forged high-speed steel with ultra-fine structure for special tools
Autoři: Benešová, Soňa
Kesl, Miloslav
Citace zdrojového dokumentu: BENEŠOVÁ, S., KESL, M. Příprava kované rychlořezné oceli s vysokým stupněm prokování a ultrajemnou strukturou pro speciální nástroje. Kovárenství, 2019, roč. 4, č. 68, s. 105-108. ISSN 1213-9289.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Svaz kováren
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34947
ISSN: 1213-9289
Klíčová slova: Rychlořezná ocel;kování;tvařitelnost
Klíčová slova v dalším jazyce: High-speed steel;forging;formability
Abstrakt: Příspěvek popisuje problematiku kování rychlořezné oceli s cílem dosažení vyšší odolnosti proti všem druhům opotřebení a vysoké spolehlivosti HSS nástrojů, což podmiňuje zajistit vysoký stupeň prokování. Rychlořezná ocel patří mezi velmi obtížně tvářitelné materiály s úzkým intervalem tvářecích teplot, kdy při překročení horní kovací teploty hrozí zhrubnutí gama zrna; při poklesu pod dolní tvářecí teplotu, může snadno dojít k porušení materiálu. V příspěvku jsou konkrétně uvedeny parametry, které musí být dodrženy pro úspěšné kování.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper describes the problem of high-speed steel forging. To achieve wear resistence and high reability of steel tools, a high degree of forging must be ensured. High-speed steel is one of the hard-to-formable materials with a narrow forging temperature interval. Exceeding the upper forging temperature causes the coarse grain, decreasing the lower forging temperature can lead to material cracks. In the paper the parameters that must be observed for successful forging are defined.
Práva: Plný text není přístupný.
© Svaz kováren
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Benesova_Kovarenstvi.pdf30,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/34947

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD