Title: Analysis of critical points in construction of piston in order to eliminate risks during application of the HCCI technology
Other Titles: Analýza kritických miest v konštrukcií piesta s cieľom eliminácie rizík pri aplikácii HCCI technológie
Authors: Puškár, Michal
Puškár, Dušan
Citation: 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů, 10.-11.09.2019 Hotel Lions Plzeň: k příležitosti 70. výročí založení technického vysokého školství v Plzni: sborník příspěvků, p. 146-152.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34970
ISBN: 978-80-261-0884-9
Keywords: kritická místa;píst;místní síla;FEM
Keywords in different language: critical places;piston;local strenght;FEM
Abstract in different language: Application of the HCCI technology was till now limited due to several principal problems, such as high compression ratios and excessive heat release. Both these factors are influencing local strength of the individual constructional parts concerning the piston combustion engine, whereby the most critical constructional part is the engine piston. A casted Vertex piston was analysed with the aim to find the areas where local stress and local strength are ciritical for the safety. The casting affects the properties of the used material which was a transeutectic silumin (aluminum-base casting alloy containing about 12 at % of silicon). The critical areas are the places in the structure where the relation "local stress/local strength" reaches the maximum value. Local strength of the investigated material was estimated using a material modell based on the relation between the strength and the mean distance between dendrite arms (secondary dendrite arms spacing = SDAS) in the casted microstructure. The differencies in the strength value can reach in the casted bulk mictrostructure, due to local heterogeneities, up to 15%. Using the FEM analysis, Fig. 1, the stress distribution in the piston was modelled and, on the other hand, based on SDAS measuring in the casted microstructures extracted from critical areas, the local strength values were calculated for various microstructures. Based on the relation "local stress/local strength" calculated for various localities the critical places were located in the piston, Fig. 2.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů
45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puskar.pdfPlný text5,89 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.