Title: Aktivity a popularizační činnost v oblasti technického vzdělávání v kontextu výběru oboru střední školy
Other Titles: Activities and popularization activities in the field of technical education in the context of high school (age 15) selection
Authors: Honzíková, Jarmila
Fadrhonc, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Aktivity a popularizační činnost v oblasti technického vzdělávání v kontextu výběru oboru střední školy. Journal of Technology and Information Education, 2019, roč. 11, č. 1, s. 28-37. ISSN 1803-537X.
Issue Date: 2019
Publisher: Faculty of Education, Palacký University Olomouc
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34991
ISSN: 1803-537X
Keywords: popularizace technických oborů;žáci;základní škola;povolání
Keywords in different language: popularization of technical fields;pupils;elementary schools;career
Abstract: Předložený článek se zabývá úrovní a charakterem popularizace technických oborů a jejím vlivem na žáky základních škol při volbě povolání. Výzkumným šetřením byl zanalyzován současný stav popularizace technického vzdělávání na různých úrovních - ze strany škol, krajů a státu. Dotazníkové šetření u žáků základních škol následně odhalilo, jak popularizační aktivity ovlivňují zájem žáků posledních ročníků ZŠ o studium technických oborů na střední škole.
Abstract in different language: The presented article deals with the level and the character of popularization of technical fields and its influence on pupils of elementary schools while choosing their career. The current situation of technical education popularization was analyzed by the research survey on different levels – from the point of view of schools, regions and the state. Subsequently, the questionnaire survey of elementary school pupils revealed the extent of popularization activities influence on the interest of pupils (15 years old) in the last year of elementary schools in technical field studies at high schools.
Rights: © Faculty of Education, Palacký University Olomouc
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
jti_jti-201901-0003.pdf364,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD