Title: Rizikové faktory osteoporózy v slovenskej populácii 40 a viacročných
Authors: Spáčilová, Zuzana
Zrubcová, Dana
Tináková, Simona
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 120-137. ISBN 978-80-261-0861-0
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35053
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: osteoporóza;rizikový faktor
Keywords in different language: osteoporosis;risk factor
Abstract in different language: Osteoporóza predstavuje celosvetovo závažný zdravotný problém, ktorý vzhľadom na vysoký výskyt zlomenín výrazne prispieva k chorobnosti, úmrtnosti a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť. Cieľ: Zmapovať výskyt ovplyvniteľných a neovplyvniteľných rizikových faktorov osteoporózy v slovenskej populácii 40 a viacročných v závislosti od pohlavia. Metódy: Pri získavaní empirických údajov sme použili dotazník, ktorý vychádzal z bleskového dotazníka osteoporózy od Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti. Výskumný súbor tvorilo 119 respondentov, z toho bolo 58 (48,74 %) žien a 61 (51,26 %) mužov. Výsledky: Vyšší počet neovplyvniteľných rizikových faktorov osteoporózy bol u žien v porovnaní s mužmi. Naopak celkovo vyšší počet ovplyvniteľných faktorov osteoporózy sa vyskytoval u respondentov mužského pohlavia. Záver: Odporúčame zamerať sa na edukáciu širokej verejnosti o rizikových faktoroch osteoporózy a o možnostiach eliminácie ovplyvniteľných rizikových faktorov osteoporózy.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spáčilová ad..pdfPlný text136,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.