Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPoledníková, Ľubica
dc.contributor.authorSlamková, Alica
dc.contributor.authorArcha lousová, Alexandra
dc.contributor.authorEremiášová, Diana
dc.contributor.editorFrei, Jiří
dc.date.accessioned2019-09-18T11:24:14Z-
dc.date.available2019-09-18T11:24:14Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationFREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 138-162. ISBN 978-80-261-0861-0cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0861-0
dc.identifier.urihttps://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35054
dc.format25 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/odt
dc.language.isosksk
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectošetrovateľské intervenciesk
dc.subjectseniorsk
dc.subjectchronická bolesťsk
dc.titleVýznamnosť ošetrovateľských intervencií pri chronickej bolestisk
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedÚvod: Častým symptómom ochorení vyššieho veku je chronická bolesť, ktorej liečenie je v rukách celého zdravotníckeho tímu. Cieľ: Zistiť, ktoré ošetrovateľské činnosti sa používajú v klinickej praxi SR pri ovplyvňovaní bolesti u seniorov a porovnať ich s činnosťami, ktoré sú zahrnuté vo vybraných súboroch ošetrovateľských intervencií NIC (Nursing Interventions Classification). Metódy: Na získanie údajov bol použitý dotazník, ktorý obsahoval merací nástroj s činnosťami vybraných súborov NIC (2018): 1415 - Manažment chronickej bolesti, (24 činností) a 2210 - Podávanie analgetík (44 činností). Úlohou sestier expertiek bolo retrospektívne sa vyjadriť k tomu, v akej miere v ošetrovateľskej praxi vykonávajú jednotlivé ošetrovateľské činnosti vybraných súborov NIC u seniorov s ošetrovateľskou diagnózou Chronická bolesť (NANDA 2015-2017), s použitím Likertovej škály. Výberový súbor tvorilo 27 sestier – expertiek. Výsledky: Sestry expertky označili v súbore NIC 1415 8 činností za často používané (hlavné), 14 činností za menej používané (vedľajšie) a 2 činnosti označili za nepoužívané v klinickej praxi. Z druhého vybraného súboru NIC 2210 označili 26 činností za často používané (hlavné) a 18 činností za menej používané (vedľajšie) v klinickej praxi na Slovensku. Záver: Vzhľadom na výsledky nášho výskumu odporúčame pri príjme pacienta komplexne zhodnotiť prítomnosť bolesti. Pre jednotnosť informácií a uľahčenie práce sestrám navrhujeme používať valídny nástroj na hodnotenie chronickej bolesti.sk
dc.subject.translatednursing interventionsen
dc.subject.translatedsenioren
dc.subject.translatedchronic painen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.24132/CPVO.2019.10.1-264.26108610
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polednikova.pdfPlný text175 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.