Title: Etická témata a morální distres zdravotníků v klinické supervizi
Authors: Vaňková, Milena
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 230-231. ISBN 978-80-261-0861-0
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: anotace
annotation
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35059
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: klinická supervize;zdravotnictví;supervizor;profesní etika;morální distres;kultura organizace;anotace
Keywords in different language: clinical supervision;healthcare;supervisor;professional ethics;moral distress;culture of organization;annotation
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vankova.pdfAbstrakt76,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.