Název: Figure of Merit of Semiconductor Structures Determination of the impact on the system efficiency of LLC converter
Autoři: Kozáček, Boris
Frivaldský, Michal
Košťál, Juraj
Piri, Marek
Citace zdrojového dokumentu: 2015 International Conference on Applied Electronics: Pilsen, 8th – 9th September 2015, Czech Republic, p.115-120.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35104
ISBN: 978-80-261-0385-1 (Print)
978-80-261-0386-8 (Online)
ISSN: 1803-7232 (Print)
1805-9597 (Online)
Klíčová slova: polovodičové diody;spínání nulového napětí;analytické modely;ztráta z přepínání;MOSFET
Klíčová slova v dalším jazyce: semiconductor diodes;zero voltage switching;analytical models;switching loss;MOSFET
Abstrakt v dalším jazyce: This article has been realized in order to show simplified design procedure on how to meet the standards for dc-dc converters, which are being constantly increased. Hence we decided to analyze several generations of power semiconductor MOSFET and diode structures. With the use of simulation we've analyzed power losses (switching losses and conduction losses) during Zero Voltage Switching commutation mode. Parametric simulations were carried out at the conditions that meet electrical parameters of switched mode power supplies suited for distributed power systems. The aim of determination of switching losses at different conditions during ZVS mode is to see, whether determination of figure of merit (FOM) parameter can be considered as reliable indicator for proper device selection for target application. Consequently the FOM parameter for selected types of transistors and diodes in terms of several FOM methodologies has been determined. This parameter shall represent a measure of semiconductor suitability for high frequency power transistor application. The relevancy of FOM parameter will be finally evaluated in the way of efficiency (one of qualitative indicator) investigation of proposed LLC converter. Based on the evaluation of simulation analysis and on efficiency investigation of proposed LLC converter the confirmation of FOM relevancy will be confirmed.
Práva: © University of West Bohemia
Vyskytuje se v kolekcích:Applied Electronics 2015
Applied Electronics 2015

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
07301069.pdfPlný text416,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/35104

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.